Privatlivspolitik-ikon Privatlivs politik

Handelsbetingelser

FORTRYDELSESRET 

For rejseforsikringer, der dækker i mere end en måned, gælder følgende fortrydelsesret. a) Efter lov om visse forbrugeraftaler, har du fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du har fået tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb, skal du meddele Dansk Rejseforsikring, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikring, der dækker i op til 1 måned. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Dansk Rejseforsikring A/S.ANKEMULIGHED 

Er du uenig i Dansk Rejseforsikrings afgørelse og fører fornyet henvendelse til Dansk Rejseforsikring ikke til andet resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1672 København V.

Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos, Ankenævnet for Forsikring og Forbrugerrådet.BETALING OG DÆKNING 

Når du har betalt rejseforsikringen, dækker den i forsikringsperioden. Forsikringsperioden fremgår af din police som du modtager umiddelbart efter du har betalt.ABONNEMENTSVILKÅR FOR KUNDER DER TEGNER VORES ÅRSREJSEFORSIKRING

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer der har tegnet en årsrejseforsikring hos Dansk Rejseforsikring A/S

Kriterier for, at vi trækker præmien årligt på dit betalingskort
Når du tegner vores årsrejseforsikring, indgår du en aftale med Dansk Rejseforsikring A/S Gothersgade 11, 1123 København K, CVR: 34 72 97 86 om et årsabonnement, hvor vi trækker præmien for din forsikring årligt. Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering (en police) via e-mail, det er en god ide at gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Du kan altid logge på "Min profil" og se din police, her kan du også ændre eller tilføje bruger- og betalingsoplysninger.

Opsigelse
Du kan altid opsige dit abonnement ved at logge på ”Min profil” på hjemmesiden. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør, så har vi lavet en guide her. Du kan også ringe til os eller skrive en e-mail til info@danskrejseforsikring.dk. Efter køb af vores årsrejseforsikring kan du efterfølgende opsige fornyelsen af abonnementet under ”Min profil”, og herved gælder årsrejseforsikringen i et år og den bliver ikke fornyet.
Hvis du opsiger abonnementet mens det er i kraft, er du berettiget til en tilbagebetaling for de forsikringsdage du ikke anvender, en såkaldt forholdsvis ristornering. Ved ristornering opkræver vi, for årsrejseforsikringer med dækning i Europa et gebyr på DKK 300,- per forsikrede, dog maksimalt DKK 600,-. Og DKK 600,- per forsikrede, dog maksimalt DKK 1.500,- for årsrejseforsikringer der dækker hele verden.

Fornyelse og sletning af kortnumre
Hvis du har mistet eller skiftet betalingskort, vil du modtage en e-mail fra os om at abonnementet ikke kunne fornyes. Du har herved mulighed for at erstatte dit betalingskort under ”Min profil” på hjemmesiden.

Dit ansvar som abonnement
Som abonnent skal du opdatere dine brugeroplysninger, hvis du får en ny adresse eller flytter til udlandet. Du kan selv gøre dette via ”Min profil” eller kontakte os.PERSONLIGE OPLYSNINGR /PRIVATLIVSPOLITIK

Personoplysninger afgives ikke til tredjemand med mindre du selv har givet tilladelse til dette. En naturlig og nødvendig undtagelser herfra er SOS International som 24 timer i døgnet er til rådighed for at hjælpe dig, hvis du får brug for akut assistance på din rejse, ligeledes behandler SOS International dine skader, når du er hjemvendt fra din rejse. AIG er forsikringsselskabet bag Dansk Rejseforsikring og de har ligeledes adgang til de oplysninger du giver til os via www.danskrejseforsikring.dk. Hvis du ønsker at få oplyst hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, kan du rette henvendelse på info@danskrejseforsikring.dk . Du kan også ringe til os på +4529298030. Ifølge persondataloven skal dine oplysninger bevares sikkert og fortroligt, vi gemmer derfor dine oplysninger på computere med begrænset adgang placeret i kontrollerede faciliteter. I følge persondataloven har du ret til, at se de data vi har registreret om dig. Hvis du er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve dem berettiget, slettet eller blokeret. Du har mulighed for at klage over behandling af dato og oplysninger vedr. dig. Klager indgives til datatilsynet jf. persondataloven § 58 stk 1.

AIG Europe Limited (AEL) er ved at omstrukturere som følge af Storbritanniens udtrædelse af den Europæiske Union og agter at overføre sine europæiske aktiviteter til AIG Europe S.A. (AIG Europe), hvilket forventes at træde i kraft den 1. december 2018. AIG Europe er en del af den samme koncern som AEL. Som følge af omstruktureringen vil din police blive overført til AIG Europe, men dette vil ikke påvirke den dækning, der ydes under policen. www.aig.com/Brexit for at se oplysninger vedrørende den forestående overførsel og de rettigheder, du har.